Day trading
Joe Ross

“Day trading” to esencja doświadczenia Joe Rossa, które było przez niego zdobywane w przeciągu pięciu ostatnich dekad na międzynarodowych rynkach finansowych. Książka koncentruje się na day tradingu, ale dostarcza także narzędzi i koncepcji, które z powodzeniem można wykorzystywać również w inwestowaniu pozycyjnym.

Joe Ross przedstawia opisane przez siebie formacje 1-2-3, haka Rossa, wąskiej półki czy koncepcję Traders Trick Entry (TTE) dzięki, którym ustanowił nowe standardy tradingu niskiego ryzyka. Przedstawione narzędzia są obiektywne i stosunkowo łatwe do zaaplikowania, co ułatwia zorganizować i usystematyzować własny trading.